Anàlisi
REALITZEM ANÀLISI DE:
- Colesterol
- Sucre
- Àcid úric
- Orina


RECOMANACIONS PER UN ANÀLISI DE SANG
- En general acudeixi en dejú, no havent ingerit res almenys durant 8 hores.
- Pot beure aigua. Cap altre líquid.
- Alguns anàlisis no requereixen estar en dejú, encara que sempre es recomani no haver ingerit res.
- Si té algun dubte és preferible consultar abans d'acudir.